ZZP-Verzekering voor aannemers

Bouw en Installatie

U kunt zelf het pakket flexibel samenstellen. Doordat u zelf uit de beschikbare verzekeringen kiest, sluit het pakket altijd perfect aan op uw situatie. U kunt zelf het pakket samenstellen met schadeverzekeringen. Bovendien kunt u eenvoudig het pakket stopzetten of juist uitbreiden. Binnen het pakket heeft u de keuze uit de volgende verzekeringen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
  Financiële aanspraken van derden bij materiële of personenschade. Zoals letsel- en personenschade waarvoor u aansprakelijk bent. De dekking geldt ook voor medewerkers die u tijdelijk inhuurt, zoals uitzendkrachten en andere ZZP’ers. Een AVB geeft in basis geen dekking voor zaken die u onder opzicht heeft. Dat wil zeggen dat schade die u veroorzaakt aan andermans zaken of materialen die u onder uw beheer heeft niet gedekt zijn tegen schade door uw handelen. Zaken onder opzicht staat gelijk met schade aan uw eigen zaken . Voorbeeld: u plaatst een granieten aanrecht voor een klant en laat deze vallen. Het aanrecht heeft u onder beheer en is niet gedekt, de schade aan de vloer waar het aanrecht op valt is wel gedekt. Dit kunnen wij wel aanbieden via verschillende verzekeraars. Schade aan zaken die u leent of gehuurd heeft zoals gereedschappen die u gebruikt tijdens uw opdracht en zaken die u onder beheer heeft om te repareren vallen onder opzicht en zijn dus niet gedekt bij de AVB. Hiervoor is er voor zelfstandigen in de bouw- en technieksector een aparte verzekering: De Construction All Risk (CAR) verzekering.
 • Installatie- of Montageverzekering  (CAR-verzekering)
  Schade die ontstaat tijdens bouw- of installatiewerkzaamheden, door uitvoeringsfouten, een ongeluk of storm. Onder de dekking vallen materialen, gereedschappen en arbeidsloon.
 • Autoverzekering
  Voor de schade die u aan uw eigen auto krijgt of met de auto aan anderen toebrengt. Uit te breiden met een Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) en rechtsbijstand voor motorrijtuigen.
 • Bedrijfsschadeverzekering
  Schade door misgelopen winst en de vaste lasten die doorlopen na schade, en voor extra kosten om de activiteiten voort te zetten. Als u voor deze verzekering kiest, komt die in de plaats van de Extra kostenverzekering.
 • Extra kostenverzekering
  Voor de extra kosten die u na een gedekte schade maakt om de dagelijkse werkzaamheden voort te zetten. Bijvoorbeeld voor de kosten voor de huur van en de verhuizing naar een tijdelijke locatie.
 • Computer- en Elektronicaverzekering
  Schade aan uw computers en andere elektronica, inclusief programmatuur en bestanden.
 • Gebouwverzekering
  Voor schade aan uw bedrijfsgebouw door bijvoorbeeld brand, storm of neerslag. En uit te breiden tegen schade door breuk van glas in ramen en deuren.
 • Geldverzekering
  Verlies of diefstal van contant geld in uw bedrijf of woning en tijdens vervoer.
 • Inventaris-, Goederen- en Huurdersbelangverzekering
  Voor schade aan uw bedrijfsinventaris of –goederen door bijvoorbeeld brand, water of diefstal. Ook als er sprake is van huurdersbelang.
 • Rechtsbijstandverzekering Bedrijven
  Kosten die u maakt voor rechtsbijstand bij juridische conflicten. Daarnaast kunt u gebruik maken van de telefonische adviesservice van SRK Rechtsbijstand.
 • Eigen vervoerverzekering
  Schade aan vervoerde goederen, zowel van uzelf als van anderen. De dekking geldt voor heel Europa. Een diefstalbeveiligingssysteem is niet verplicht.
 • Vrachtauto-, aanhangwagen- en werkmaterieelverzekering
 • Milieuschadeverzekering
026 3195 444