ZZP Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP, waarom?

ZZP Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren schades veroorzaakt door u indien u een fout maakt
of een verkeerd advies geeft en uw bedrijf daarvoor aansprakelijk wordt gesteld door uw opdrachtgever.
Het gaat dan om de financiele gevolgen van die schade.

Waarvoor bent u ook verzekerd met een zzp beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

1. Vergoed wordt ook de schade en de kosten voor de rechtsbijstand.
2. Ook is vergoed de kosten van het verweer en de rechtsbijstand bij claims die onterecht blijken.
3. U kunt er voor kiezen het voorrisico mee te verzekeren.  Met het voorrisico bent u ook verzekerd als iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk stelt voor een fout die is veroorzaakt vóór de ingangsdatum. Dit is niet standaard meeverzekerd. Wel kunt aangeven in de aanvraag dat u dit voorrisico meeverzekeren wilt binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
4. Het narisico. Met het narisico bent u verzekerd als een bedrijf u aansprakelijk stelt zelfs ná beëindiging van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een fout die is gemaakt tijdens de looptijd van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het verzekerd bedrag is van € 500.000,- tot  € 2.500.000,-

Naast een ZZP-beroepsaansprakelijkheidsverzekering adviseren wij altijd een ZZP-aansprakelijkeidsverzekering voor bedrijven.
Deze verzekering dekt zaak- en letselschade en is altijd de basis van ue verzekeringspakket.

Aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven

026 3195 444