Zakelijke ZZP-verzekeringen

Direct online alle ZZP-verzekeringen vergelijken. U kunt de premie berekenen en een offerte aanvragen.

Op deze site kunt u uw premie berekenen voor verzekeringen die u als ZZP-er nodig heeft. U kunt aangeven in de berekening welk onderdeel van de Zakelijke ZZP-verzekering u wenst.

Een zelfstandig ondernemer (ZZP-er) heeft minder rechten dan een particuliere consument. De wet beschermt de particuliere consument veel beter dan de ondernemer. U dient zich te realiseren dat u dit zelf moet regelen. De vraag is niet dat u moet zich verzekeren, maar wat u moet verzekeren.

U kunt zelf bepalen wat u wilt verzekeren, de opbouw van vragen is zodanig dat u aan het eind in principe alle vragen heeft gehad die van belang zijn.

Het doel van zakelijke verzekeringen afsluiten is dat uw bedrijf niet gevaar komt bij schade.  Daarin kunt u zover gaan als u wilt.

Pas bij schade komt u er achter of u goed verzekerd bent,  u kunt dus door een enkele schade jaren voor niets hard gewerkt hebben.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

De AVB dekt aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen door u, uw personeel of door de door u geleverde goederen. Dit naar uw eigen keuze en mogelijkheden. Het is dus niet voldoende dat er schade is, uw bedrijf, de verzekerde, moet voor die schade aansprakelijk zijn en de schade moet het gevolg zijn van zaakschade en/of personenschade. Het is een belangrijk onderdeel van het ZZP-pakket.

Gebouwen verzekering

Een bedrijf heeft baat bij het in stand houden van het bedrijfsgebouw. Dit risico dient te worden afgedekt door een gebouwenverzekering. De koopprijs behoeft niet geheel te worden verzekerd, de grond zal ook na een brand nog aanwezig zijn en waarde hebben. De gebouwenverzekering is een onderdeel van het ZZP-pakket.

Inventarisverzekering

De inventaris, machines en voorraden zijn investeringen die de ondernemer doet om te kunnen ondernemen. Indien bij schade deze bedrijfsmiddelen wegvallen heeft dit grote financiële gevolgen. Ook dit is een onderdeel van de ZZP-verzekering.

026 3195 444