Wagenparkverzekering

Hoe wagenpark verzekeren op een zo voordelig mogelijke manier?

Als je een wagenpark wilt verzekeren kan dat met een collectieve autoverzekering, ook wel een wagenparkverzekering genoemd. Een dergelijke verzekering kan vaak al worden afgesloten vanaf vijf auto’s.

Een collectieve motorrijtuigenverzekering is eigenlijk gewoon een groep individuele autoverzekeringen van een bedrijf die bij elkaar horen. Naast bedrijfsauto’s kunnen ook eventuele leaseauto’s in het collectief worden opgenomen. Voor het collectief kun je met de verzekeraar specifieke afspraken maken over voorwaarden, de premie en eigen risico’s. Deze afspraken staan vermeld in het collectiviteitenoverzicht.

Voordeel wagenpark verzekering

Een wagenpark verzekeren via een collectieve motorrijtuigenverzekering biedt zowel voor de verzekeraar als voor de verzekerden veel voordelen. Doordat meerdere verzekeringen in één keer worden afgesloten, is de administratie daarvan voor de verzekeraar gemakkelijker.

Daarnaast profiteren de werknemers die bij het collectiviteit zijn aangesloten van een collectiviteitkorting op hun verzekeringspremie. Ook kun je als je een wagenpark gaat verzekeren via een collectief als verzekeringsnemer ruimere voorwaarden of een lager eigen risico bedingen.

Wagenpark verzekeren – Gemengd of gesloten collectiviteit?

Als er sprake is van een gemengd collectief,dan kunnen ook privéauto’s van de werknemers en hun gezinsleden mee worden verzekerd via de wagenparkverzekering.

Dit is echter niet altijd een voordeel. Als er met privéauto’s die bij de wagenparkverzekering zijn aangesloten schade wordt gereden, daalt de collectiviteitkorting. Omdat sommige werkgevers niet geconfronteerd willen worden met premielasten die afhankelijk zijn van schade door privéauto’s van werknemers, kunnen zij deelname van deze auto’s uitsluiten. Er is dan sprake van een gesloten collectiviteit.

Wagenpark verzekering afsluiten

Als je wagenpark wilt verzekeren kun je hiervoor contact met ons opnemen op 026 – 3195444. Onze medewerkers kunnen voor jou autoverzekeringen vergelijken en ze helpen je bij het afsluiten van de verzekering.

026 3195 444