• bedrijfsverzekering

wagenparkverzekering

  Wagenparkverzekering vergelijken op prijs en kwaliteit   
 

 

Bedrijfswagenparkverzekeringen vergelijking. We werken met meer dan 55 maatschappijen. We kiezen voor u de voordeligste uit met de beste dekking. Een wagenparkverzekering is in essentie een collectieve bedrijfsverzekering, een collectieve motorrijtuigenverzekering. De meeste verzekeringsmaatschappijen willen minimaal vijf of tien motorrijtuigen verzekeren wil u als ondernemer in aanmerking komen voor een wagenparkkorting. Tegelijkertijd hebt u op onze wagenparkverzekering veel flexibiliteit. Zo hebt u de keuze uit diverse dekkings- en kortingsvormen. Vraag direct een offerte aan voor uw wagenparkverzekering. Per voertuig willen we graag de hudige schadevrije jaren, geleden schades.

Uw bedrijf is uniek, het is daarom niet mogelijk premies op voorhand te geven. We bieden u een verzekeringsoplossing aan die op maat gemaakt is. U kunt per voertuig kiezen of deze WA, WA Bepert Casco of WA Volledig Casco moet worden. Aanvullingen zoals rechtsbijstand, ongevalleninzittenden, of een WEGAM dekking kunt u natuurlijk erbij afsluiten.


 
   

Ondernemers & bedrijfsrisico

  • Ondernemers zijn niet echt bezig met verzekeren. Het broodnodige hebben ze vaak wel geregeld, maar ondernemers denken vooral ‘ik zie wel wat er nodig is als het mijn bedrijf overkomt’. Dit blijkt uit een onderzoek, waarin 54% aangeeft geen calamiteitenplan te hebben. Bijna 30% heeft nog geen of onvoldoende maatregelen getroffen om bedrijfsrisico's te voorkomen.

  • De premie wordt steeds vaker op internet berekend. De premie is de eerste insteek, daarna wordt gekeken naar de kwaliteit. Goede telefonische bereikbaarheid is het belangrijkst. Een goede service is het belangrijkst pas daarna wordt een lokale adviseur  als prettig ervaren wegens persoonlijk contact en het vertrouwen in wat van dichtbij komt.

Overstappen doen ze niet snel. Is het eenmaal geregeld, dan is de kans klein dat de ondernemer er nog naar omkijkt. Tenzij daar een aanleiding voor is. Bijvoorbeeld door een verhuizing, fusie of overname, snelle groei of grote schade.Kies de dekking die bij u past

Bij uw wagenparkverzekering zijn diverse dekkingsmogelijkheden beschikbaar. Kies voor Aansprakelijkheid (WAM), Beperkt Casco, Volledig Casco, Ongevallen Inzittenden en Verhaalrechtsbijstand. Dit kan natuurlijk per voertuig. 

WA dekking Wagenparkverzekering

 

Iedereen die met een auto de weg op gaat is verplicht om in ieder geval een WA verzekering af te sluiten. In geval van een wagenpark is een WA verzekering verplicht. Benadeelde derden kunnen dankzij deze verzekering uw verzekeraar aansprakelijk stellen. Slechts in geval van diefstal, geweldpleging, schade aan vervoerde zaken, schade aan de bestuurder en schade bij bepaalde aangelegenheden, zoals snelheidsritten, kan men een verzoek afwijzen.


 
 

 

WA Beperkt Casco voertuigen bij een  Wagenparkverzekering

Met de WA Beperkt Casco verzekering, verzekert u zich naast de WA ook voor schade aan uw eigen voertuig als gevolg van brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsen met loslopende dieren en ruitbreuk. Ook voor zaken als vervoer van gewonden, bijdragen aan averijgrossen, relletjes en opstootjes, kosten van bewaking, berging en vervoer, transport per boot of trein, vallende voorwerpen uit luchtvaartuigen, bent u verzekerd 
   

WA Casco verzekering

Met onze WA Casco verzekering verzekert u zich naast de WA en WA Plus dekking ook voor schade die veroorzaakt wordt aan uw eigen voertuigen door botsen, omslaan en slippen, van de weg of te water raken, of door enig ander onverwacht van buitenkomend onheil. Ook de ongevalachtige gevolgen van een eigen gebrek zijn verzekerd.  U bent via Cascodekking verzekert tegen vrijwel alle risico's.


 
   

Ongevallen Inzittenden Verzekering WEGAM dekking

WEGAM-verzekering in het kort

Uw werknemers besturen voor hun werk motorvoertuigen,er is altijd een kans op ongelukken. Heeft uw medewerker schade of loopt hij letsel op tijdens een zakelijke rit? Dan bent u als werkgever al gauw aansprakelijk. De financiële gevolgen voor u als werkgever kunnen dan groot zijn.

 

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)dekt schade door of met motorrijtuigen standaard niet. Met een WEGAM-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) verzekert u zich alsnog tegen deze risico’s. 

Wat is verzekerd?

De WEGAM-verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade die werknemers oplopen door bedrijfs- en verkeersongevallen met motorvoertuigen. Raakt uw werknemer tijdens een zakelijke rit betrokken bij een ongeluk? Dan dekt de WEGAM-verzekering de schade die op u als werkgever wordt verhaald (de werkgeversaansprakelijkheid).

Verzekerde schade bij de WEGAM-verzekering:

  • letsel dat werknemers oplopen bij het besturen van een motorvoertuig;
  • cascoschade aan het eigen voertuig van de werknemer, als hij geen cascoverzekering heeft. Heeft de werknemer die wel? Dan vergoeden wij het eventuele eigen risico en no-claim verlies tot maximaal twee jaar;
  • schade die de werknemer lijdt, doordat u uw zorgplicht als werkgever niet voldoende bent nagekomen.

Onder werknemers verstaan wij uiteraard ook uitzend-/inleenkrachten en stagiaires

.


 
 

Polis Centraal voor onafhankelijk verzekeringsadvies

 
  Polis Centraal is een onafhankelijk intermediair. Het is onze specialiteit om caravanverzekeringen te vergelijken op prijs en kwaliteit. Wij willen ú in de eerste plaats een goed advies geven. Onze specialisatie op het gebied van caravanverzekeringen is gewenst omdat een verkeerd advies de dekking zomaar ongedaan kan maken. De specialisten van Polis Centraal weten waar zij op moeten letten bij het vergelijken van caravanverzekeringen. Dat levert aantrekkelijke voordelen op, zoals kwalitatieve caravanverzekeringen tegen een gunstige premie!

 

Algemene informatie voor de ondernemer.

Debiteuren risico.

Als ondernemer is het belangrijk te weten of uw nieuwe klant betaalt en op welke termijn.

Drie tips om uw debiteurenrisico te beperken.

  1. Check altijd de kredietwaardigheid van (grote) uw nieuwe klant. Dit kan bv op Graydon en op Credietchecker.nl dit kost nu geld maar kan veel ellende voorkomen. Indien u blijft twijfelen pas dan de betalingsvoorwaarden aan.
  2. Signaleer op tijd. Bij een betalingsovereenkomst van 30 dagen, reageer dan op dag 31. Persoonlijk contact werkt het best.
  3. Maak bij het leveren van grote partijen afspraken betreft eigendomsrecht zodat bij uitblijven van betaling de goederen kunnen worden teruggevorderd.

  • Importkentekens: de Goudse en Generali zijn de afgelopen periode geregeld geconfronteerd met fraude bij geïmporteerde auto’s. Om deze reden accepteren beide maatschappijen dit soort voertuigen niet meer.

 

Verzekeringsnieuws

Bedrijfsautobranche koploper omzetgroei in autosector

 

Meer bedrijfswagens verkocht. Meer bedrijfsautoverzekeringen bij Poliscentraal.
Nagenoeg alle onderdelen binnen de autobranche boekten omzetgroei in het tweede kwartaal. Verkopers van bedrijfswagens realiseerden de grootste omzetgroei. De omzetstijging van 14 procent volgt op een omzettoename van bijna 11 procent in het eerste kwartaal. Het aantal verkochte bedrijfswagens steeg in het tweede kwartaal met ruim 18 procent tot bijna 19 000.

Poliscentraal, een belangrijke speler in voor bedrijfsautoverzekeringen, maakt in deze sector een sterke groei door. 

Verzekeringsnieuws alle auto’s;

HET RDW: GEEN ARTIKEL 34 VERKLARINGEN MEER?

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft haar procedure voor Artikel 34 WAM verklaringentotaal vernieuwd en aan deze tijd aangepast. Deze nieuwe werkwijze is nog onbekend en roept vragen op. Daarom deze informatie over de doorgevoerde wijzigingen.

Uw voertuig wordt overigens tegenwoordig ook digitaal gecheckt of deze verzekerd is. Verzekeringsmaatschappijen melden voertuigen aan en af in het verzekeringsregister. Afmelden gebeurt bijvoorbeeld  bij verkoop (de nieuwe eigenaar dient het voertuig te verzekeren) en wanbetaling (het niet betalen van de premie).

De oude situatie / de verandering.
De RDW zoekt in haar bestand voertuigen niet zijn aangemeld door een verzekeringsmaatschappij. Her RDW  peilt  en indien blijkt dat het voertuig niet verzekerd is, ontvangt de kentekenhouder een waarschuwingsbrief dat op de peildatum het voertuig niet als verzekerd aangemeld stond.

 In het verleden moest er met een  Artikel 34 verklaring aangetoond worden dat een voertuig op de peildatum verzekerd was. Deze verklaring moest door de maatschappij worden opgemaakt en door de maatschappij of door u verzonden worden. Deze Artikel 34 verklaring is in de nieuwe situatie niet meer nodig. Het gaat DIGITAAL.

De nieuwe situatie / de nieuwe werkwijze.

Bij de huidige regeling wordt de zaak niet direct overgedragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Nu voert de RDW eerst een her-controle uit. Hierbij wordt gecheckt of het voertuig nu wel in het verzekeringsregister staat geregistreerd. Als dat het geval is, zal de RDW de zaak herroepen.

De kentekenhouder wordt hierover schriftelijk geïnformeerd door de RDW; er volgt geen boete.

Indien er bij deze her-controle, zes weken na de peildatum, blijkt dat er nog steeds geen geldige verzekering staat geregistreerd draagt de RDW de zaak over aan het CJIB.

Het CJIB verstuurt vervolgens de boete.

Het kan zijn dat nadat  de zaak is overgedragen aan het CJIB en er blijkt alsnog dat op de peildatum wél sprake was van een geldige verzekering.  De maatschappij kan bijvoorbeeld aanvullende informatie zenden aan het RDW.

De RDW kan de zaak laten corrigeren bij de CJIB.

De RDW zal de kentekenhouder vervolgens informeren over de correctie;

De boete wordt ingetrokken. 

 

 


99 % star rating
Poliscentraal.nl
Klanten beoordelen Poliscentraal.nl met 9.8/10
Gebaseerd op 249 ervaringen.
9.8 van 10
249 beoordelingen