• beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

 

Bereken on-line de premie voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Wat is eigenlijk een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en wie heeft deze verzekering nodig?

Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een  beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

1 de beroepsaansprakelijkheidsverzekering  

 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (in het kort BAV) dekt de zuivere vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of zijn personeel in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt. (indirecte schade, bv u wordt aansprakelijk gesteld voor uw advies)

 

2 de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ( in het kort AVB) dekt de materiële en letselschade die door de ondernemer zelf of door zijn werknemers wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: U stoot een dure vaas om bij uw opdrachtgever of een klant struikelt door uw toedoen, komt naar ten val en loopt daardoor letsel op.

 Deze verzekeringen heeft onderdelen zoals;

 contractuele aansprakelijkheid;
aansprakelijkheid voor zaken;
aansprakelijkheid voor daden van ondergeschikten;
werkgeversaansprakelijkheid;
productaansprakelijkheid

 

 

 

De zuivere vermogensschade waarover we spreken bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

Iedere door een schade-evenement veroorzaakte en in geld uit te drukken achteruitgang van vermogen, die niet veroorzaakt wordt door directe schade aan goederen of letselschade.
Voorbeeld: u maakt een foute berekening of geeft een fout advies waardoor uw klant forse financiële schade lijdt.

 


Dede beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dus dekking voor door de verzekerde veroorzaakte zuivere vermogensschade.

 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dus juist de dekking dekking voor  zaak- of personenschade. Die is immers gedekt onder de AVB.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor elke adviseur, manager, en eigenlijk voor iedereen met alle beroepen die een beroepsaansprakelijkheidsdekking nodig hebben.

Advies is een voorwaarde voor een goede verzekering, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een zogenaamd "adviesgevoelig" product. We nemen dus na een offerte of aanvraag contact met je op.

U kunt bij ons een online berekening maken voor vele verzekeringen. Wij zijn echter geen standaard online-assurantie kantoor. We zijn een bedrijf dat gebruik maakt van de digitale mogelijkheden in combinatie met persoonlijk contact. U wordt namelijk teruggebeld na een offerte of aanvraag. Bij de combinatie van de menselijke maat met het gemak van internet is ons directe contact met u de basis van onze werkwijze.

We zijn gespecialiseerd in alle Bedrijfsverzekeringen en hebben wel een aantrekkelijke premie voor uw  Bedrijfsauto-bestelauto  verzekering.Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn  naast elkaar af te sluiten. Samen in een voordeelpakket!

Zuivere vermogensschade; iedere door een schade-evenement veroorzaakte en in geld uit te drukken achteruitgang van vermogen, die niet veroorzaakt wordt door directe schade aan goederen of letselschade.
Voorbeeld: u maakt een foute berekening of geeft een fout advies waardoor uw klant forse financiële schade lijdt.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden dus dekking voor door de verzekerde veroorzaakte zuivere vermogensschade.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt juist geen dekking tegen zaak- of personenschade. Die is immers gedekt onder de AVB.


"Wij nemen regelmatig contact met u op om met u te bespreken of uw verzekeringen nog op orde zijn!"


Dus:

beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor adviseurs, beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor  interimmanagers, beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor werving en selectie buro's. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten en  beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor ICT-ers. 
We kunnen u een losse beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanbieden of een voordeelpakket met meer verzekeringen.

Het pakket bestaat uit verschillende onderdelen, waarmee u uw klant een verzekering op maat kunt bieden. Bovendien is er per branche een vaste pakketkorting van toepassing. Wij hebben volledig zicht op alle risico's.

Het Voordeelpakket Bedrijven bestaat uit de volgende verzekeringen:

  • Gebouwen en bedrijfsmiddelen: Bedrijfsgebouw, Inventaris/goederen, Glas, Reconstructiekosten, Extra kosten en Computer/Electronica
  • Bedrijfsschade
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
  • Rechtsbijstand voor bedrijven
  • Vervoer en alles wat er bij hoort

 

U kunt bij ons een online berekening maken voor vele verzekeringen. Wij zijn echter geen standaard online-assurantie kantoor. We zijn een bedrijf dat gebruik maakt van de digitale mogelijkheden in combinatie met persoonlijk contact. U wordt namelijk teruggebeld na een offerte of aanvraag. De menselijke maat is voor ons het belangrijkste.

 

Beroepenlijst voor de Beroeps Aaanspr. Verz.

Zonder geheel volledig te kunnen zijn, onderstaand een overzicht.

•    Account Director
•    Accountant
•    Actuaris
•    Administratiekantoor
•    Adoptiebureau
•    Adviseur op alle gebieden
•    Advocaat
•    Alternatieve zorgverlener
•    Analyse en statistiek
•    Analyse- en Statistiek Consultant (excl. actuaris)
•    Applicatiebeheerder
•    Arbeidsdeskundige
•    Arbodienst
•    Archeoloog
•    Architect
•    Archivaris/Scanning Consultant
•    Art Directors
•    Arts
•    Assurantie-adviseur
•    Belastingadviseur / Fiscalist
•    Beveiligingsbedrijf
•    Bewindvoerder
•    Bouwkundig Adviseur B&U
•    Branche organisatie
•    Branding Consultant
•    Budgetcoach
•    Business Analist
•    Call Center
•    Casemanager
•    Change Manager
•    Commercial Due Diligence
•    Communicatie
•    Communicatiebureau
•    Communicatiecoach
•    Communicatieconsultant
•    Communicatiemanager
•    Communicatiespecialist
•    Compliance Consultant
•    Compliance Officer
•    Computer Software Installateur
•    Consultant
•    Content Management System Specialist
•    Controller
•    Copywriter
•    Corporate identitybureau
•    Counselor
•    Creative Director
•    Cultuuradviseur
•    Databeschermingsadviseur
•    Detacheringsbureau
•    Diëtist
•    Direct Marketingbureau
•    Directiesecretaresse
•    Docent
•    EHBO-trainer
•    Enquetebureau
•    Evenementorganisator
•    Event Professional
•    Facilitair
•    Financieel
•    Financieel Adviseur
•    Fitness trainer
•    Fotograaf
•    Fraude Expert
•    Fraudeonderzoeker
•    Fraudeonderzoeksbureau
•    Fysiotherapeut
•    Genealoog
•    Gerechtsdeurwaarder
•    Gewichts- en bewegingsconsulent
•    Gezondheid en veiligheid
•    Gids (toeristen)
•    Grafisch Ontwerper
•    Handelskantoor (import en export)
•    Handelsorganisatie
•    Headhunting
•    Hosting Provider
•    Human Resource
•    ICT
•    Incassobureau - Deurwaarder
•    Informatieanalist
•    Informatiebeveiliger
•    Ingenieur (niet zijnde B&U)
•    Ingenieur B&U
•    Inkoop (procurement)
•    Intellectueel eigendom adviesbureau
•    Interaction Designers
•    Interim Manager
•    Interim managementbureau
•    Jurist / Juridisch medewerker
•    KAM adviseur
•    Kapper
•    Kwaliteit en Assurance
•    Kwaliteit, arbo en milieu
•    Leisure adviesbureau
•    Liefdadigheidsorganisatie
•    Life Coach
•    Logistiek en Transport
•    MVO adviseur
•    Maatschappelijk verantwoord ondernemen adviseur
•    Makelaar OG
•    Management consultant
•    Managementassistant
•    Marketing
•    Marketingbureau
•    Media adviesbureau
•    Mediator
•    Mentor
•    Milieu en Ecologie
•    Modellenbureau
•    Multimedia Vormgever
•    Netwerkbeheerder
•    Non-profit organisatie
•    Notaris
•    Onderzoeksbureau
•    Organisatie
•    Organisatie Adviseur
•    Outsourcing
•    PR
•    PR-trainers
•    Personal Assistant
•    Persvoorlichter
•    Privé-detective
•    Productmanager
•    Programmeur
•    Psycholoog
•    Public Relationsbureau
•    Recherche, fraude onderzoeksbureau
•    Rechercheonderzoeksbureau
•    Reclame en Media
•    Reclamebureau
•    Recreatieadviseur
•    Register Casemanager
•    Reisagent (excl. verzekeringen/touroperator)
•    Relocation bureau
•    Reputatiemanager
•    Risicomanagement Consultant
•    Sales
•    Sales promotionbureau
•    Schrijver
•    Secretaresse
•    Security Engineer
•    Security Specialist
•    Social Media Manager
•    Software Engineer
•    Statistisch onderzoeksbureau
•    Strategie
•    Stylist
•    Subsidie Adviseur
•    Systeembeheerder
•    Systeemontwikkelaar
•    Taxateur OG
•    Thuiszorg
•    Toerismeadviseur
•    Tolk
•    Training en Coaching
•    Tuinontwerper
•    Uitvaartondernemer
•    Verandering (turnaround)
•    Vertaler/Beëdigd Tolk
•    Verzekeringsadviseur / Tussenpersoon
•    Verzuim en Reintegratie
•    Vinoloog
•    Voedingsdeskundige (diëtist)
•    Vrijetijdsadviseur
•    Wagenparkbeheerder
•    Webdesigner
•    Webdeveloper
•    Webmarketeer
•    Weddingplanner
•    Werving en selectie
•    Wervingsbureau
•    Woordvoerder 

 

Ondernemen is risico lopen.

Alles dat een ondernemer doet en heeft opgebouwd staat blootgesteld aan risico’s.
Een ondernemer wil gewoon aan het werk en eigenlijk zijn focus houden op de bedrijfsvoering.
Dit geldt voor zowel de kleine ZZP-er als voor een forse MKB-er.
 Aan welke risico’s het bedrijf wordt blootgesteld hangt helemaal af van de aard van de onderneming.
Aan de hand van een risicoanalyse kunnen de risico’s worden geïnventariseerd. De ondernemer bepaalt dan nog altijd zelf welke risico's hij zelf draagt en welke hij verzekert.
Er zijn aansprakelijkheidsverschillen tussen de ZZP-er en de MKB-er. Denk alleen maar aan het systematisch ontbreken van personeel (en dus aansprakelijkheid voor) bij de ZZP-er.

Er worden bij zo’n analyse veel of (als het goed is) alle risico’s in kaart gebracht.
We hebben het dan over o.a. aansprakelijkheid, bezittingen zoals inventarissen en voorraden en huisvesting, rechtsbijstand, vervoersverzekeringen.  Etc etc.


Er zijn veel maatschappijen en het aanbod en de variëteit van de verzekeringen is groot. Het is aan te raden verschillende producten van een aantal verzekeringsmaatschappijen met elkaar te vergelijken voordat een dergelijke verzekering wordt afgesloten. Naast veel verschillende soorten verzekeringen zijn er veel verschillen in dekking, eigenrisico en ook zeker prijsverschillen.
Tip 1
Laat een gedegen risicoprofiel van uw bedrijf maken. Alle door u gegeven informatie zal meespelen, een goede adviseur zal doorvragen. Neem hier de tijd voor.
Tip 2
Na het afsluiten van de verzekering dient u alle wijzigingen door te geven. Logisch is een verhuizing maar ook een verandering in uw werkzaamheden, het nemen van personeel en werk aannemen over de grens zal u met uw adviseur moeten bespreken om de werking en dekking van uw lopende polissen niet in gevaar te brengen.
Tip 3
Heb regelmatig contact met uw adviseur, hij is er voor.

 


99 % star rating
Poliscentraal.nl
Klanten beoordelen Poliscentraal.nl met 9.8/10
Gebaseerd op 249 ervaringen.
9.8 van 10
249 beoordelingen