Recreatiehuisverzekering

Recreatiehuisverzekering: verzeker uw recreatiehuis voor alle gevaren

Absoluut de goedkoopste vakantiehuisverzekering voor uw recratiewoning bij een normaal bedrijf met prima service en goed telefonisch bereikbaar.Maak een online premievergelijking voor uw recreatiehuisverzekering en vind een goedkope verzekering voor uw recreatiewoning! Bij Polis Centraal kunt u uw recreatiewoning verzekeren voor een lage prijs. Met de recreatiehuisverzekering die Polis Centraal in samenwerking met De Europeesche aanbiedt, bent u uitgebreid verzekerd voor de gevolgen van schade. Uw recreatiewoning verzekeren bij Polis Centraal betekent dat u schade afdekt als gevolg van brand, inbraak, ontploffing, blikseminslag, inductie en storm.

Dekkingen recreactiehuisverzekering

Bij de recreatiehuisverzekering kiest u voor een beperkte dekking, een uitgebreide dekking of een dekking voor alle gevaren. Naast uw recreatiewoning verzekeren, kunt u ook uw inventaris meeverzekeren.

Dekkingen bij de Recreatiehuisverzekering

Recreatiehuisverzekering met beperkte dekking

In geval van beperkte dekking is schade aan het recreatiewoning verzekerd die wordt veroorzaakt door brand en ontploffing, blikseminslag en inductie, inbraak, storm, vallende voorwerpen uit de lucht. Boven het verzekerde bedrag hebt u dekking voor bereddingskosten, expertisekosten tot 10% van het verzekerde bedrag, opruimingskosten en noodzakelijke kosten voor het vervoer van uw recreatiewoning. Bij deze recreatiehuisverzekering zijn ook extra kosten voor maatregelen die u op overheidsvoorschrift moet nemen bij een gedekte gebeurtenis verzekerd.

Recreatiehuisverzekering met Uitgebreide dekking

De recreatiehuisverzekering met uitgebreide dekking verzekert u alle gebeurtenissen onder de beperkte dekking. Daarnaast is schade aan uw recreatiewoning verzekerd die wordt veroorzaakt door regen, hagel, sneeuw en smeltwater, water en stoom uit waterleidingen en verwarmingsinstallaties, onvoorzien uitstromen van olie, aanrijding en aanvaring, vandalisme en wederrechtelijk binnendringen. Ook profiteert u bij deze recreatiehuisverzekering van vergoeding van herstelkosten van de tuin bij schade aan het recreatiewoning door een gedekte gebeurtenis, tot 10% van het verzekerde bedrag. Indien u een vervangend verblijf moet huren tot ten hoogste 125 Euro per dag en een maximum van 1.250 Euro, dan is dit verzekerd wanneer uw recreatiewoning onbewoonbaar is door een gedekte gebeurtenis.

Recreatiehuisverzekering met Dekking alle gevaren

De dekking voor alle gevaren kan alleen worden afgesloten voor stenen recreatiehuizen. Wanneer u een dekking afsluit voor alle gevaren, dan zijn de genoemde gebeurtenissen onder de dekking uitgebreid verzekerd. Daarnaast verzekert u met deze recreatiehuisverzekering ook schade aan uw recreatiewoning die wordt veroorzaakt door iedere andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

026 3195 444