Inventaris- en Goederenverzekering

Inventarisgoederenverzekering

De premie voor inventaris- en goederenverzekeringen kunt u online berekenen.

Uw invertaris en uw goederen perfect verzekeren.

Als bedrijf is het belangrijk uw bedrijfsmiddelen te verzekeren, de handelsvoorraad valt onder de goederen verzekering. We bekijken voor u op de achtergrond  en vergelijken we alle maatschappijen met een goede dekking.

We nemen trouwens altijd contact met u op na een aanvraag of offerte. U heeft recht op een goed verzekeringsadvies.

Met deze verzekering dekt u risico’s af zodat bij schade uw vermogen niet wordt aangetast.

U staat daarbij voor ingewikkelde keuzes die een grote impact op de bedrijfsvoering kunnen hebben. Een goed advies van een vakkundige en onafhankelijke specialist is dan onontbeerlijk. Wij geloven in de waarde van advies en ondersteunen adviseurs. Een bedrijf moet zich kunnen concentreren in waar ze goed zijn en zich goed verzekerd weten.

Indien u als huurder aanpassingen heeft gedaan aan het bedrijfspand is een huurdersbelangverzekering van belang. 

Als u het pand waarin uw bedrijf is gehuisvest niet in bezit heeft maar huurt, dan heeft u geen bezitsrisico. Schade aan het pand komt voor de rekening van de verhuurder, niet voor die van u.

Veel bedrijven passen en brengen veranderingen aan het huurpand aangebracht, zoals betimmeringen of parketvloeren. Dit is niet meeverzekerd op de polis van de verhuurder.

Het is dan  verstandig dit zogenoemde huurdersbelang te verzekeren met een huurdersbelangverzekering. Schade aan uw aanpassingen door brand, storm of inbraak krijgt u dan vergoed.

Wij zijn specialist in inventarisverzekeringen en goederenverzekeringen voor bedrijven, alle zakelijke inventaris en goederen verzekeringen kunt u vergelijken.

Soms is het wat lastig uw branche en bedrijf in de lijst te vinden, bel of mail. We helpen u graag!

De situatie van elk bedrijf is verschillend daarom nemen we na de berekening voor de inventarisgoederenverzekering contact met u op om uw situatie in kaart te brengen en de verzekering bespreken. Zo kunnen we u optimaal van dient zijn.

Polis Centraal, onafhankelijk tussenpersoon, maakt een sterke groei door, de zakelijke klant wenst goede service, bereikbaarheid en vertrouwen.

Wanneer heeft de adviseur van uw bank voor het laatst contact met u opgenomen?

Maak een berekening en we zullen contact met u opnemen om uw situatie in kaart te brengen en de verzekering bespreken.

>> Bereken nu de voordeligste inventarisgoederenverzekering voor uw bedrijf.

We hebben de beste en voordeligste inventarisverzekeringen voor u uitgezocht, gewoon bij de top 10 maatschappijen van Nederland. We hebben al jaren een goede relatie met de verzekeringsmaatschappijen waardoor we u een inventarisgoederenverzekering kunnen aanbieden met een scherpe premie.

Het berekenen van de premie van een inventarisverzekering of een goederenverzekering is bij ons niet lastig!

Wij hebben de vragen zo ingericht dat het zeer goed te doen is. We maken het U graag gemakkelijk Het is natuurlijk wel fijn als u bv uw KvK nummer bij de hand heeft.

Tijdens de online berekening voor de inventarisgoederenverzekering staat alles helder op een rij en dit helpt u met kiezen en afsluiten. We bellen u altijd terug na een aanvraag of offerteverzoek. Onze experts staan klaar met advies en beantwoorden graag alle vragen. Inventarisverzekering; een offerte aanvragen of direct afsluiten.

Onder de inventaris verstaan we de bedrijfsuitrusting van de onderneming zoals

  • het meubilair,
  • de gereedschappen,
  • machines,
  • stellingen en
  • computers.

Handelsvoorraad en goederen.

Er zijn twee soorten goederen te onderscheiden.

Bedrijfsgoederen en handelsgoederen.

Handelsgoederen zijn bijvoorbeeld grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Dit zijn de goederen die geproduceerd worden binnen het bedrijf dan wel de goederen die verhandeld worden.

Bedrijfsgoederen zijn goederen die dienen voor de uitoefening van het bedrijf. Hierbij kunt u denken aan reinigingsmiddelen, brandstoffen en dergelijke.

>> Waarde goederen
De waardemaatstaf voor goederen is veelal de marktwaarde. Hieronder wordt meestal verstaan de inkoopprijs verhoogd met gemaakte kosten. Voor de halffabricaten en voor het gereed product geldt ook meestal de kostprijs en bijkomende kosten als waardebasis. Soms spreken verzekeraars van vervangingswaarde.

inventarisverzekering belangrijkste zaken

Dekkingen
Verzeker u uw inventaris en goederen bij Polis Centraal via de inventarisverzekering, dan is in ieder geval schade verzekerd ten gevolg van brand, blikseminslag, overspanning en inductie, ontploffing, vallende voorwerpen uit lucht- en ruimtevaartuigen, inbraak, diefstal of pogingen daartoe, afpersing, beroving van een verzekerd personeellid, vandalisme, na binnendringing van het gebouw, storm, water, stoom of blusmiddel door buiten het gebouw geleden leidingen, schade veroorzaakt soort sprinklerinstallatie, regen, hagel, sneeuw en smeltwater wat onvoorzien het gebouw inkomt, rook, roet, uitlekkende olie, het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, rellen, opstootjes en werkstakingen, meteorieten, kappen of snoeien van bomen, paarden en veem bijtende stoffen, glasbreuk en storing in of uitval van koelkasten en diepvriezers.

Verzekerde waarden
Met de inventarisverzekering kunt u zich verzekeren voor nieuwwaarde of vervangingswaarde. Voor het verzekeren van nieuwwaarde mag de inventaris in de meeste gevallen niet ouder dan 3 jaar zijn. Handelsgoederen worden doorgaans voor uw inkoopwaarde verzekerd. De verwachte winst wordt doorgaans niet meeverzekerd. Wanneer u seizoensgebonden artikelen verhandelt, dan is het raadzaam om vooraf uw verzekeraar te contacteren.

Fabrieksgoederen kennen verschillende verzekerde waarden. Gebruikelijk is om grond- en hulpstoffen te verzekeren tegen de inkoopprijs, halffabricaten worden verzekerd tegen de grondstofkosten met de fabricagekosten. De voorraden gereed product worden verzekerd tegen de integrale kostprijs. Wanneer er veel wisselingen zijn in de voorraden, dan moet dit worden gemeld. Wij zullen zoeken naar een redelijk voorstel. Dat kan zijn via de ijzeren voorraad, hoogste voorraad of gemiddelde voorraad.

Inventaris
Bij zakelijke verzekeringen spreekt men van een inventaris, oftewel alle roerende zaken die een onderneming gebruikt bij de uitoefening van het beroep of bedrijf.
Meestal zijn uitgesloten:
• geld en geldswaardige papieren;
• levende have (verzekeringsjargon voor dieren);
• motorrijtuigen, vaartuigen, aanhangwagens en onderdelen daarvan;
• goederen;
• gebouwen;
• inboedel.

Bij een inventarisverzekering is het van belang om uw bedrijfsactiviteiten goed te omschrijven en wel om de volgende reden: wanneer u andere activiteiten onderneemt dan omschreven, dan kan de dekking vervallen.

026 3195 444