Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekeringen vergelijken.

Een gebouwenverzekering is een zakelijke opstalverzekering,  het is een belangrijk onderdeel van uw zakelijke verzekering. Bedrijfsgebouwverzekeringen zijn een belangrijk onderdeel om vermogensverlies te voorkomen. Bedrijfsgebouwen vertegenwoordigen een groot vermogen, verlies hiervan kan grote gevolgen hebben.

Digitaal een berekening maken met persoonlijk advies!

Na uw offerte of aanvraag nemen we altijd contact met u op om de gegevens door te spreken. Een goed advies over een bedrijfsgebouwverzekering van een vakkundige en onafhankelijke specialist is onontbeerlijk. Wij geloven in de waarde van advies en ondersteunende adviseurs.

Als eigenaar van een bedrijfspand heeft u altijd een aanprakelijkheidsverzekering nodig.

Klik hier uw uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering .

Een bedrijf moet zich kunnen concentreren in waar ze goed zijn en zich goed verzekerd weten. Wij “ontzorgen” u.

Bedrijfsgebouwenverzekeringen verzekeren u tegen materiële schade aan uw pand(en). De gebouwenverzekering biedt een uitgebreide dekking tegen schade aan gebouwen ten gevolge van o.a. :

 • Blikseminslag
 • Inductie
 • Ontploffing
 • Storm
 • brand
 • Water
 • Diefstal
 • Vandalisme
 • Aanrijdingen
 • Sneeuwdruk
 • Horizontale waterschade (excl. wateraccumulatie)

Bedrijfsgebouwenverzekeringen vergelijken, ook voor bedrijfsverzamelgebouwen.

Soms is het lastig uw bedrijf of sector te bepalen.
Bel dan naar ons kantoor: 026-319 54 44
Onze MKB specialisten helpen u graag!

Maak een berekening en we zullen contact met u opnemen om uw situatie in kaart te brengen en de verzekering bespreken.

Soms is het erg lastig uit de lijst uw branche en bedrijf te selecteren. We doen het dan gewoon samen!

De situatie van elk bedrijf is verschillend daarom nemen we na de berekening voor de bedrijfsgebouwenverzekering contact met u op om uw situatie in kaart te brengen en de verzekering bespreken. Zo kunnen we u optimaal van dient zijn.

Polis Centraal, een onafhankelijk tussenpersoon, maakt een sterke groei door, de zakelijke klant wenst goede service, bereikbaarheid en vertrouwen.

“Wanneer heeft uw adviseur voor het laatst contact met u opgenomen?”

U kunt de voordeligste premie voor uw bedrijfsgebouwenverzekering kunt u online vergelijken en een offerte aavragen of de polis online afsluiten.

Een bedrijfspandverzekering is voor ons dagelijkse kost, onze specialisten zijn volledig bekend met alle soorten bedrijfsgebouwenverzekeringen die mogelijk zijn.

Met uw bedrijf loopt u zakelijk risico’s, sommige risico’s zijn te groot om zelf te dragen. Om deze risico’s af te dekken kunt u zich verzekeren. Met name een bedrijfsgebouwenverzekering is van belang voor het voortbestaan van uw bedrijf is het belangrijk dat de gebouwen van uw bedrijf goed verzekerd zijn.

U kunt kiezen voor een Zekerheidspakket of een losse polis.
Een bedrijfsgebouwgebouw moet goed verzekerd worden omdat het gebouw is voor uw bedrijf natuurlijk onmisbaar is en is in veel gevallen kostbaar. Of het nu een fabriek, kantoor of restaurant betreft, in uw gebouw bevindt zich de motor van uw onderneming: machines,apparatuur, computers, administratie. Het is ook de plaats waar uw personeel dagelijks komt werken. Een gebouw moet dan ook goed beschermd worden tegen diverse risico`s. Onze bedrijfsgebouwenverzekering biedt de oplossing. U kunt direct online de premie berekenen voor uw gebouwenverzekering, ook andere bedrijfsverzekeringen kunt u online berekenen en afsluiten.

Pakket;

 • De verzekeringen zijn op elkaar afgestemd, u heeft dus geen kostbare overlap
 • Vrije pakketkeuze, u bepaalt zelf wat u wilt verzekeren en wat niet
 • Het Zekerheidspakket is dagelijks opzegbaar
 • U kiest één eigen risico voor het hele pakket
 • Het eigen risico geldt per schadegeval maar één keer, dus voor alle betrokken verzekeringen samen. Als in een specifieke situatie een hoger eigen risico van toepassing is, dan geldt het hoogste eigen risicobedrag.

* Pakketkorting al vanaf twee verzekeringen

Zakelijke opstal verzekering bedrijfspanden

Tot de zakelijke opstal, het bedrijfsgebouw, behoren de onroerende zaken die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, tot en met de laagst begaanbare vloer, exclusief de fundamenten. De fundamenten kunnen door opname van een fundamentenclausule meeverzekerd worden. Een andere omschrijving van een onroerende zaak is alles dat volgens de verkeersopvattingen daarvan onderdeel uitmaakt. Dit zijn bijvoorbeeld terreinafscheidingen en/of aan- en bijgebouwen, waarvan het de bedoeling is dat ze blijvend ter plekke met de grond zijn verbonden. Antennes en zonweringen vallen bijvoorbeeld onder het begrip inventaris. De waardemaatstaf die wordt gehanteerd voor het te bepalen verzekerde bedrag bij gebouwen is de herbouwwaarde. Wanneer de verzekerde besluit om niet tot herbouw over te gaan, heeft de verzekeraar de keuze om de herbouwwaarde of de verkoopwaarde uit te keren.

Maak een berekening en we zullen contact met u opnemen om uw situatie in kaart te brengen en de verzekering bespreken.

 • MKB pakket uitgebreid met a.s.r.
 • Ons zakelijke productassortiment is uitgebreid met het a.s.r. Voordeelpakket Bedrijven. Dit pakket bevat vrijwel alle schadeverzekeringen die nodig zijn om de bedrijfscontinuïteit van uw klant te waarborgen

U kunt bij ons ook uw bedrijfsauto verzekeren.

klik hier voor uw Bedrijfsautoverzekering

Verzamelgebouw verzekering

De verzekering voor verzamelgebouwen is een maatwerkproduct. U kunt de berekening maken, we bellen terug om met u de verdere gegevens te bespreken.

We zullen veel vragen stellen om te komen tot een passende regeling.

026 3195 444